Barnen Berättar

Home » Barnen Berättar

”Barnen Berättar” är ett framgångsrikt läs- och skrivfrämjande projekt som föreningen Lindanda i Sverige driver i samarbete med skolorna i samhället helt i linje med läroplanens mål.

Samtidigt som intresse för skrivning och läsning minskar bland barn och unga i samhälle, projektet ”Barnen Berättar” erbjuder de möjligheten att upptäcka sig själva, sin kreativitet och fantasivärlden genom skrivande av egna berättelser som slutar med utgivning av barnböcker.

Målsättning är att stimulera skrivandet och läsandet samt i förlängningen förse barn och unga med ett rikare språk, som ger ökade möjligheter till inflytande och delaktighet i ett demokratiskt samhälle.

”Barnen Berättar” är ett roligt, utvecklande och inspirerande projekt som får barn och unga att känna sig delaktiga och utöva sitt inflytande i skolarbete, vilket främjar lärande och utveckling.

Eget skapande, kreativitet, inflyttande och delaktighet är viktiga inslag i projektet.

”Barnen Berättar” på Svt och Sveriges Radio:

Föreningen Lindanda tar sitt ansvar genom sitt engagemang för barn och ungdomar i samhället”.

Kontakta oss om du vill veta mer.